ana sayfa  .:.  çözümlerimiz  .:.  projelerimiz  .:.  insan kaynakları  .:.  iletişim      Click here for English
  çözümlerimiz   
 

Profesyonel servislerimiz, “Sistem Yönetimi” ve “Uygulama Geliştirme” başlıkları altında ikiye ayrılmaktadır.

• Sistem Yönetimi Servisleri

Ülkemizde, Lotus tabanlı yazılımlar için yalnızca sistem yönetimi servislerine göre yapılandırılmış operasyonlar özellikle üst segmentteki büyük sistemleri (enterprise-level) hedeflemektedir. Daha düşük segmentlere hizmet veren kurumlar ise, bu servisi, yüksek kar marjlı diğer servisleri satabilmek için doğaçlama olarak yaratılmış ek hizmetler olarak konumlandırmışlardır.

Oysa developi bilgi sistemleri olarak, destek ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan sistem yönetim servislerini başlı başına bir operasyon olarak görüyor ve her boyuttaki altyapıyı hedef alan geniş yelpazeli bir servis paketi olarak sunuyoruz.

• Uygulama Geliştirme Servisleri

developi bilgi sistemleri, IBM yazılım platformları üzerinde J2EE veya Lotus Domino® tabanlı, birlikte çalışma ve bilgi yönetimi uygulamalarında kurum ihtiyaçlarına uyarlanabilir esnek çözümler sunmaktadır. Ekibimiz, IBM yazılım ailesinden Lotus Workflow®, Domino.Doc®, SameTime®, Quickr®, Websphere Portal® gibi ürünleri kapsayan projelerde uygulama geliştirme hizmetlerine odaklanmıştır.

developi bilgi sistemleri bunlara ek olarak entegrasyon, özel yazılım geliştirme, mevcut uygulamalarla ilgili yapısal iyileştirmeyi amaçlayan audit çalışmaları ve mobil platform çözümleri gibi projelerde etkin rol almaktadır. Ekibimiz, anahtar teslim ve uçtan uca ürettiği çözümlerde teknik uzmanlığını yansıtmanın yanısıra; projelerin başarısını etkileyen sistem analizi, kurumsal sahiplenme ve kullanıcı algısının yönlendirilmesi gibi süreçlere de aktif şekilde katılmaktadır.

(c) 2003 - 2013 developi bilgi sistemleri