ana sayfa  .:.  çözümlerimiz  .:.  projelerimiz  .:.  insan kaynakları  .:.  iletişim      Click here for English
  çözümlerimiz   optimizasyon
 

developi bilgi sistemleri, her boyutta Lotus Domino® altyapısının daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla ağ topolojisi tasarımı, mesajlaşma topolojisinin optimizasyonu ve sunucu konsolidasyonu gibi projelerin yönetimini, denetimini ve danışmanlığını sağlar.

Ağ Topolojisi Optimizasyonu(Network Topology Optimization)

Çok sunuculu sistemlerde ağ topolojisinin optimize edilmesi gerekir. developi bilgi sistemleri, yerel ağ içinde ve dışında bağlantı güvenliğinin sağlanması, yavaş bağlantıların hızlı ve yedekli çalışması, replikasyon performansında iyileştirmeler gibi optimizasyon projeleri yürütmektedir.

Mesajlaşma Topolojisi Optimizasyonu(Messaging Topology Optimization)

developi bilgi sistemleri, müşterilerinin mesajlaşma sistemlerinde optimizasyonlar önermektedir. Mevcut topolojinin incelenmesinin ve ölçülmesinin ardından ayrıntılı bir raporla gerekli iyileştirmeler sunulur, uygulama planlanır ve ölçümlerle sonuçlar ortaya konur.

Sunucu Konsolidasyonu(Server Consolidation)

Tek lokasyonda birden fazla sunucunun yaptığı işler daha güçlü sunucularda birleştirilerek lisans maliyetlerinden tasarruf sağlanabilmektedir. Tersi durumda, bir sunucunun yaptığı işler bir kaç sunucuya bölünerek "clustering" gibi mekanizmalarla yük dengelemesi ve devamlılık sağlanabilir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi istiyorum...

(c) 2003 - 2013 developi bilgi sistemleri