ana sayfa  .:.  çözümlerimiz  .:.  projelerimiz  .:.  insan kaynakları  .:.  iletişim      Click here for English
  çözümlerimiz   destek
 

Sistem yönetimi destek hizmetleri mevcut sisteminizin sorunsuz, güvenilir ve yüksek performanslı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyulan, uzmanlık gerektiren servisleri içerir. Ekibimiz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda maliyetlendirilen ve ölçeklendirilen esnek çalışma modeliyle, her boyutta sistem için çözümler üretir..

Uzaktan İzleme/Yönetim(Remote Monitoring/Administration)

Kritik görevler yürüten sistemlerin veya uzak lokasyonda bulunan izole sunucuların, oluşabilecek hatalara karşı sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Lotus Domino® sistemlerinin sahip olduğu uzaktan yönetim ve denetim özelliği de kullanılarak sistemler güvenli bağlantılar üzerinden sürekli olarak izlenir, belirli hatalara karşı otomatik uyarı mekanizmaları oluşturulur ve problemlere hızlı bir şekilde müdahale edilmesi sağlanır.

İkinci Seviye Destek Hizmetleri(Second Level Support)

Lotus Domino® altyapısına sahip bir çok kurumda mevcut IT personeli, temel düzeydeki operasyonu (kullanıcı yönetimi, izleme, yedekleme, vs.) gerçekleştirebilmektedir. Oysa aynı IT personelinden uygulama bakımı, performans ayarlamaları, konfigürasyon yönetimi, problem çözümü ve benzeri uzmanlık gerektiren konularda da çözümler beklenmektedir. Bu noktada ekibimiz, deneyimi ve bilgi birikimiyle, bilgi teknolojileri departmanınızın ikinci seviye destek ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Sorun ve Problem Yönetimi(Incident & Problem Management)

Domino sistem yöneticisinin çalışma zamanının önemli bir kısmı problem çözmekle geçer. Bazen yazılım üzerindeki bir 'bug', bazen de bir konfigürasyon hatasından kaynaklanan bu problemler, sorun ve problem yönetimi kapsamında developi bilgi sistemleri tarafından ele alınır. Uzaktan veya yerinde destek anlaşmalarımız sorunun analizi, sistemin devamlılığının sağlanması, IBM Support üzerinde PMR açılması, takip edilmesi, önerilen çözümlerin test platformunda denenmesi ve gerçek platformda uyarlanması gibi süreçleri içerir.

Altyapı Yönetimi(Infrastructure Management)

Tüm destek paketlerimizin içerdiği operasyonlar altyapı yönetimi adı altında tamamlayıcı bir servis olarak sunulmaktadır. Ekibimiz, Lotus Domino® platformu sistem yönetiminin risk ve maliyet yükünü taşımak istemeyen müşterilerine uçtan uca yönetim hizmeti sağlamaktadır. Altyapının büyüklüğüne göre ölçeklendirilen ve maliyetlendirilen bu servis kapsamında sürekli sistem yöneticisi bulundurmaktan, sınırlı/sınırsız uzaktan ve yerinde hizmet vermeye kadar geniş bir yelpaze tanımlanabilir. Altyapı yönetimi, maliyetlerini değişik iş birimlerine ya da alt şirketlerine yansıtma ihtiyacı duyan merkezi yapılanmalar için de esnek bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi istiyorum...

(c) 2003 - 2013 developi bilgi sistemleri