ana sayfa  .:.  çözümlerimiz  .:.  projelerimiz  .:.  insan kaynakları  .:.  iletişim      Click here for English
  çözümlerimiz   upgrade
 

Sürüm yükseltme operasyonları, genelde basit bir uygulama kurulumu olarak algılanmakta, proje planı oluşturulmadan hayata geçirilmektedir. Bu yaklaşım, sonrasında yüksek maliyetlerle sonuçlanan hatalar yapılmasına sebep olmaktadır.

Oysa Upgrade, bir değişiklik yönetimi olarak ele alınmalıdır. Her yazılımda olduğu gibi Lotus Domino® sistemlerinde de versiyon geçişleri, belirli riskler taşımaktadır. Bu risklerin minimize edilmesi amacıyla, developi bilgi sistemleri, her boyutta Lotus Domino® altyapısı için tanımlanmış, esnek ve düşük maliyetli servis paketleri sunmaktadır.

Upgrade Süreçleri

Versiyon geçişleri esnasında uygulanacak değişiklik yönetiminin her adımı önceden planlanmalı ve başarı kriterleriyle ortaya konmalıdır. Proje esnasında; elde edilen kazanımların üst yönetime sunulabilmesi, yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması, gereken analiz ve testlerin yapılmasıyla üstlenilecek risklerin en aza indirgenmesi amaçlanmalıdır.

  • Analiz: Lotus Domino® altyapısı incelenerek versiyon geçişiyle ilgili yapılması gereken hazırlıklar belirlenir.
  • Audit: Sistemin mevcut durumdaki güvenlik ve performans parametreleri incelenerek raporlanır. Audit’in amacı proje bitiminde elde edilen kazanımları gösterebilmek, mevcut yapıdaki problemleri saptayarak çözüm önerilerinde bulunmaktır.
  • Projelendirme: Operasyon adımlarının sıralanmasını ve zamanlamaların kararlaştırılmasını içerir.
  • Test ve Pilot çalışmaları: Sonuçları öngörülemeyen değişikliklerin test platformunda denenmesi gerekir. Bazı projelerde tüm yükseltme pilot bir platformda gerçekleştirilir ve olası problemler önceden saptanarak gereken önlemler alınır.
  • Gerçekleştirme: Yapılan hazırlıklar doğrultusunda versiyon geçişi, gerçek platformda uygulanır. Bu aşama, sunucular için yedekleme, felaket kurtarma planının hazırlanması, kurulumun gerçekleştirilmesi ve çeşitli konfigürasyon düzenlemeleri gibi adımları içerir.
  • İzleme ve Raporlama: Son aşamada, olası sorunlara karşı sistem bir süre gözlem altına alınır. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen performans audit tekrar yapılır ve karşılaştırmalı olarak raporlanır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi istiyorum...

(c) 2003 - 2013 developi bilgi sistemleri