ana sayfa  .:.  çözümlerimiz  .:.  projelerimiz  .:.  insan kaynakları  .:.  iletişim      Click here for English
  projelerimiz   müşteri memnuniyet anketi

Hillside MMA - Misafir Memnuniyet Anketleri

Hillside MMA (Misafir Memnuniyet Anketleri), Alarko Turizm Grubu ve işletmeleri dahilinde kullanılan bir anket yönetim ve raporlama uygulamasıdır.

Hillside işletmelerinde, anket uygulamaları, hizmet kalitesinin üst seviyede olmasının en önemli sebebi olarak görülür. Haftalık anketlerden karmaşık hesaplamalarla çıkarılan sonuçlar kalite yarışması adı altında personele ve yönetime sunulur. Bu yarışma Hillside kültürünün önemli bir parçasıdır.

Uygulama, anket ve soru tanımlarını içerir. Bunlardan oluşturulan anketleri depolar ve oluşturulan verilerin Crystal Reports uygulaması ile raporlanmasını sağlar. Rapor performansını arttırmak için oluşan veriler SQL veritabanıyla senkron tutulmaktadır ve bazı raporlar doğrudan SQL üzerinden çalıştırılır. Raporlar uygulama tarafından periyodik olarak saklanır ve geriye dönük olarak incelenebilir.

Soruların birim puanları üzerindeki etkileri ve birimlerin puan hedefleri parametrik olarak değiştirilebilir. Belirli sorularda olumlu ya da olumsuz cevaplar için anket sonrası işlem yaratılarak ilgili konuda aksiyon alınması sağlanabilmektedir. Tüm bu yapı parametrik olarak tanımlanmıştır ve yetki verilen operatörler tarafından düzenlenebilir.

Anketlerin hiç HTML kodu yazılmadan web sitesinden doldurulabilmesi amacıyla bir web modülü de oluşturulmuştur. Görsellik amacıyla web tasarımcı tarafından sağlanan CSS ve HTML kodlarıyla ek tasarımlar oluşturulabilmektedir. Web sitesinden doldurulan anketler, otomatik olarak diğerlerinin arasına eklenir.

(c) 2003 - 2013 developi bilgi sistemleri